More images
Less images

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier

Naam
Nieuwsbrief

Welke nieuwsbrieven wenst u te ontvangen?

Explosiegevoelige zones

Poorten

De ATEX-zone (EXplosieve ATmosfeer) is een gebied dat is gedefinieerd als een explosiegevaarlijke zone waar de vermenging van ontvlambare stoffen (gassen, dampen, nevels of stof) met lucht kan leiden tot volledige verbranding van deze mengsels na ontsteking.

De ATEX-zone vereist de installatie van adequate elektrische en niet-elektrische apparatuur om een potentiële ontstekingsbron te voorkomen.

Onze Cheetahdoor kan geplaatst worden in een ATEX-zone.
 

Oplossingen 
op maat
van uw bedrijf

Samen met u bekijken we de
meerwaarde van onze
oplossingen voor uw project!

Benieuwd naar onze oplossingen in andere sectoren?

Agrarische toepassingen

Architecturale toepassingen